Disclaimer

Het materiaal dat op deze website staat, is bedoeld voor algemene informatieverstrekking. Getracht wordt om de informatie actueel te houden en onjuistheden te vermijden. Met nadruk willen we hier stellen dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor schadelijke gevolgen die voortvloeien uit gebruik van informatie van deze website, inbegrepen de links naar andere websites. Geneeskunde is voortdurend aan verandering onderhevig en ook menselijke fouten en vergissingen kunnen we niet uitsluiten. Daarom wordt de lezer aangeraden om in de individuele situatie te zoeken naar bevestiging uit een andere, onafhankelijke informatiebron of nadere informatie in te winnen bij een ter zake deskundig medisch specialist.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed