Instructie aspireren van onderhuids buikvet

Deze instructievideo en -pdf zijn bestemd voor zorgverleners die deze techniek willen gebruiken voor het opsporen van amyloïd.

Voor het opsporen van systemische amyloïdose kan in feite op elke plek in het lichaam (de hersenen uitgezonderd) een biopt worden genomen en onderzocht op de aanwezigheid van amyloïd. De Congorood kleuring is hier het meest voor geschikt, waarbij amyloïd rood aankleurt met een kenmerkende verandering naar groen in gepolariseerd licht. Er zijn plaatsen waarbij een screenend biopt relatief gemakkelijk kan worden uitgevoerd zonder al te veel hinder voor de patiënt. Van oudsher wordt daarvoor een rectumbiopsie gebruikt, maar andere plaatsen zijn ook hiervoor gebruikt, zoals de gingiva, een speekselkliertje en het onderhuids buikvet. De laatste is zeer weinig belastend, kan zowel op de ICU als poliklinisch worden verricht en heeft een hoge diagnostische opbrengst1

Referentie

  1. Van Gameren II, Hazenberg BP, Bijzet J, van Rijswijk MH. Diagnostic accuracy of subcutaneous abdominal fat tissue aspiration for detecting systemic amyloidosis and its utility in clinical practice. Arthritis Rheum 2006; 54:2015-21. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.21902

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed