Wat te doen bij spoed

Amyloïdose is een ernstige aandoening waarbij verschillende vitale organen aangedaan zijn. In geval van een spoedsituatie is het van belang dat hulpverleners hiervan op de hoogte zijn. Amyloïdose-patiënten die spoedzorg nodig hebben of met spoed zijn opgenomen, zijn het meest geholpen als contact wordt opgenomen met de huisarts of de behandelaar in het expertisenetwerk.

Spoedkaartje

Daarom is er een spoedkaartje ontwikkeld. Dit kaartje kunt u bij u dragen. Op dit kaartje staat vermeld dat u amyloïdose heeft en dat vitale organen mogelijk zijn aangedaan. Dit kaartje bevat ook telefoonnummers van uw behandelaar en huisarts. Ter geruststelling kunt u eventueel ook een brief van uw behandelaar bij u dragen.

Vul uw gegevens voor het spoedkaartje in stuur deze op. Zo maakt u uw eigen spoedkaartje. Binnen enkele minuten ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een spoedkaartje (als PDF).

Maak hier uw spoedkaartje aan

Telefoonnummers

In geval van spoed kunnen patiënten en naasten tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van het expertisecentrum amyloïdose in het UMCG: 050 – 361 34 00.
Rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar mag natuurlijk ook.
Hulpverleners die een behandelaar willen spreken kunnen tijdens kantooruren bellen met 050 - 361 91 24.

Buiten kantooruren kan contact worden opgenomen met de dienstdoende specialist via de telefooncentrale van het UMCG waar het expertisecentrum amyloïdose onderdeel van is: 050 - 361 61 61.

In het UMCU kan men tijdens kantooruren contact opnemen met het poli-secretariaat van de behandelaar:
Afdeling Cardiologie: 088 - 755 72 73
Afdeling Hematologie: 088 - 755 76 55
Afdeling Neurologie: 088 - 755 75 46
Rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar mag natuurlijk ook.
Hulpverleners die een behandelaar willen spreken kunnen tijdens kantooruren eveneens met bovenstaande telefoonnummers bellen.

Buiten kantooruren kan contact worden opgenomen met de dienstdoende specialist via de telefooncentrale van het UMCU: 088 - 755 55 55.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed