Module van kwaliteitsstandaard AL-amyloïdose

Deze inzichtgevende module is bestemd voor alle geïnteresseerde zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met AL-amyloïdose.

In de Module van de kwaliteitsstandaard systemische AL-amyloïdose worden 5 thema's met uitgangsvragen besproken op het gebied van concentratie en organisatie van zorg voor patiënten met systemische AL-amyloïdose. 

De 5 thema's zijn:

  1. Landelijke concentratie en inrichting van gespecialiseerde zorg voor AL-amyloïdose;
  2. Organisatie van gespecialiseerde AL-zorg;
  3. Kennis bij orgaanspecialisten in gespecialiseerde AL-centra (SECAL-ziekenhuizen en AL-behandelcentra);
  4. Paramedische zorg;
  5. Informatieverstrekking en communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed