Behandelcentra

De keuze waar de best mogelijke zorg in het expertisenetwerk plaatsvindt wordt bepaald via het principe ‘dichtbij als het kan, ver weg als het moet’. Daarom wordt voor zowel behandeling als onderzoek (research) bij ATTR amyloïdose vanuit het amyloïdose expertisecentrum GrACE in het UMC Groningen en vanuit het UMC Utrecht samengewerkt met behandelcentra in Rotterdam en Maastricht (polikliniek Hart + Vaat Centrum). Het is de bedoeling dat er in de toekomst op nog meer plaatsen behandelcentra voor ATTR-amyloïdose komen.

Gekeken zal worden of deze opzet ook geschikt is voor andere typen amyloïdose. De artsen die samenwerken in dit expertisenetwerk amyloïdose beschikken over de nieuwste inzichten m.b.t. amyloïdose en gebruiken deze bij het behandelen van hun patiënten.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed