Schema systematisch opsporen oorzaak AA-amyloïdose en tabellen met oorzaken

Schema voor zorgverleners die bij een patiënt geconfronteerd worden met gevonden AA-amyloïd en zich afvragen welk ziekteproces hieraan ten grondslag kan liggen.

Bij veel mensen bij wie AA-amyloïdose wordt vastgesteld ligt de oorzaak voor de hand. Dat is bijvoorbeeld een al jaren bestaande en slecht behandelbare reumatoïde artritis of ander ontstekingsproces. Maar soms is het een groot probleem om achter de precieze oorzaak te komen. En dat is nodig omdat de kennis van de achterliggende ziekte nodig is om een behandeling te vinden waarmee de, door dat ziekteproces veroorzaakte ontsteking, tot verdwijning gebracht kan worden. En op die manier de SAA-spiegel normaal kan worden zodat de verdere aanvoer van bouwstenen voor de amyloïdose gestopt wordt.

Hieronder staat een Engelstalig schema1 voor een systematische aanpak om tot een oorzaak te komen. 

Schema voor systematisch opsporen oorzaak AA-amyloïdose 

Ook wanneer een mogelijke oorzaak gevonden is, blijft de vraag of dit gevonden ziekteproces voor de AA-amyloïdose bij deze patiënt verantwoordelijk is. Tabellen met al eerder beschreven oorzaken kunnen hierbij helpen. Hieronder volgt een aantal tabellen met afnemende waarschijnlijkheid: eerst een tabel met sterke associaties (de voorkeurstabel), dan een met zwakke associaties, vervolgens een die onduidelijke associaties geeft en tenslotte een tabel met onwaarschijnlijke associaties.

Referentie

  1. Brunger AF, Nienhuis HLA, Bijzet J, Hazenberg BPC. Causes of AA amyloidosis: a systematic review. Amyloid  2020, 27:1, 1-12 . https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13506129.2019.1693359

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed