Palliatieve zorg

De zorg die u krijgt als geen behandeling meer mogelijk is, noemen we palliatieve zorg. Hier zijn meerdere zorgverleners bij betrokken, zoals uw huisarts, mantelzorgers, fysiotherapeut en eventueel een pastor of raadspersoon.

In geval van palliatieve zorg is er aandacht voor:

  • kwaliteit van leven behouden en waar mogelijk verbeteren
  • omgaan met symptomen
  • aandacht voor lichaam, geest, sociale leven en spiritualiteit
  • ondersteuning van naasten
  • anticiperen op wat komen gaat (klachten en problemen in de nabije toekomst, overlijden)

Deze en aanvullende informatie over palliatieve zorg vindt u op de website www.zorgvoorbeter.nl.

Veelgestelde vragen

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisenetwerk via het contactformulier. Zij helpen u graag.

Stel een vraag
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed