Afgerond onderzoek 13 november 2019

APOLLO-studie: Patisiran, een behandeling met small-interfering RNA (siRNA) voor erfelijke ATTR-amyloïdose

In deze opvallende en succesvolle studie werd patisiran onderzocht, een vertegenwoordiger van een geheel nieuwe medicatie klasse van gene-silencers. Het klinisch beeld stabiliseerde bij vele en verbeterde zelfs bij sommige patiënten met erfelijke ATTR- amyloïdose.

Achtergrond

Patisiran is een medicament dat specifiek ontwikkeld is om, via RNA interferentie, de overdracht van informatie uit afgelezen DNA langs boodschapper RNA te blokkeren, om zo de uiteindelijke vorming van transthyretine door de levercel te stoppen.

Doel

Een kleinere achteruitgang van de ernst van de polyneuropathie (gemeten via mNIS+7) bewerkstelligen met patisiran dan met placebo. Daarnaast een soortgelijk effect op een kwaliteit van leven schaal (Norfolk QOL-DN) voor neuropathie patiënten, op de 10 meter looptest en op de (via albumine) gemodificeerde BMI.

Resultaten 

In totaal 225 patiënten werden in de studie ingesloten (148 in de patisirangroep en 77 in de placebogroep). De gemiddelde mNIS+7 bij start was 80.9±41.5 in de patisirangroep en 74.6±37.0 in de placebogroep; het verschil met start was −6.0±1.7 tegen 28.0±2.6 (verschil −34.0 punten; P<0.001) na 18 maanden. De gemiddelde Norfolk QOL-DN score bij start was 59.6±28.2 in de patisiran groep en 55.5±24.3 in de placebogroep; de verandering t.o.v. start was −6.7±1.8 tegen 14.4±2.7 verschil, −21.1 punten; P<0.001) na 18 maanden. Patisiran liet ook een effect zien op de loopsnelheid en de gemodificeerde BMI. Na 18 maanden was het verschil met start bij de loopsnelheid 0.08±0.02 m per seconde met patisiran tegen −0.24±0.04 m per seconde met placebo (verschil van 0.31 m per seconde; P<0.001), en het verschil met start bij de gemodificeerde BMI was −3.7±9.6 tegen −119.4±14.5 (verschil 115.7; P<0.001). 

Deelname

Het onderzoek is inmiddels afgesloten. Deelname is niet meer mogelijk.

Planning 

Inclusie in de studie duurde twee jaar, van december 2013 tot januari 2016. 

Publicatie 

Adams D, Gonzalez-Duarte A, O’Riordan WD, et al. Patisiran, an RNAi therapeutic, for hereditary transthyretin amyloidosis. N Engl J Med 2018; 379:11-21.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed