Afgerond onderzoek 6 december 2019

ATTR-ACT extensiestudie (tafamidis)

Tafamidis is een medicijn dat de vorming van amyloïd remt. Een recente studie heeft laten zien dat tafamidis gunstige effecten heeft bij patiënten met ATTR-amyloïdose met betrokkenheid van het hart. In deze internationale studie wordt het langetermijneffect van tafamidis bestudeerd in patiënten met ATTR-amyloïdose met betrokkenheid van het hart (cardiomyopathie).

Achtergrond

Elke deelnemer aan deze studie krijgt een behandeling met het medicijn tafamidis. Er zullen 1400 proefpersonen in 48 onderzoekscentra verdeeld over 16 verschillende landen worden geïncludeerd. De duur van het onderzoek is maximaal 60 maanden. Indien tafamidis in Nederland geregisteerd is voor de behandeling van mensen met ATTR-amyloïdose met betrokkenheid van het hart, zal de studie worden afgerond en ontvangen patiënten tafamidis via de behandelend specialist. Tijdens het onderzoek komen patiënten ten minste 11 keer naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (om de zes maanden).

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de effecten van tafamidis op de lange termijn.

Studie-opzet: Elke deelnemer aan deze studie krijgt een behandeling met het medicijn tafamidis. Er zullen 1400 proefpersonen in 48 onderzoekscentra verdeeld over 16 verschillende landen worden geïncludeerd. De duur van het onderzoek is maximaal 60 maanden. Indien tafamidis in Nederland geregisteerd is voor de behandeling van mensen met ATTR-amyloïdose met betrokkenheid van het hart, zal de studie worden afgerond en ontvangen patiënten tafamidis via de behandelend specialist. Tijdens het onderzoek komen patiënten ten minste 11 keer naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (om de zes maanden)

Deelname

Patiënten met ATTR-amyloïdose (zowel de verworven als de erfelijke vorm) met betrokkenheid van het hart (cardiomyopathie) komen in aanmerking voor dit onderzoek. Uitsluitingscriteria: andere typen amyloïdose, zwangerschap, lever- en/of harttransplantatie, gebruik van bepaalde medicijnen. U kunt uw arts in het expertisenetwerk amyloïdose vragen om meer informatie.

Resultaten

Tafamidis is goedgekeurd voor de behandeling van ATTR amyloïdose in Nederland onder bepaalde voorwaarden, welke de specialist interne geneeskunde en cardiologie controleren.

De groep patiënten die tafamidis heeft ontvangen leefden langer dan de patiënten die de placebo ontvingen (30% lagere kans op overlijden). Er waren minder hart- en vaatstelsel gerelateerde ziekenhuis opnames in de behandelde groep (32% lagere kans per jaar). De 6-minuten wandeltest afstand nam minder af in de behandelde groep patiënten. Het aantal en type bijwerkingen waren vergelijkbaar tussen beide groepen.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed