Lopend onderzoek 27 januari 2021

EMN22: Fase II studie met daratumumab monotherapie in nog onbehandelde patiënten met cardiaal stadium 3B AL-amyloïdose

Kun je zonder chemotherapie deze groep patiënten met slechte kansen wel goed behandelen met daratumumab immuuntherapie alleen?

Achtergrond

Daratumumab is een veelgebruikt medicijn geworden in de behandeling van Multipel Myeloom en AL-amyloïdose. Recent is de Andromeda studie uitgevoerd waarbij in patiënten met nog redelijke functie van het hart is aangetoond dat daratumumab toegevoegd aan chemotherapie zeer effectief en veilig is. Bij mensen met een zeer slecht hart door de amyloïdose (stadium 3B patiënten) blijkt chemotherapie niet goed te werken en de overleving niet duidelijk te verbeteren.

Doel

Kan daratumumab monotherapie bij nog onbehandelde stadium 3B patiënten wel de 6 maanden overleving verbeteren?

Stand van zaken

De studie is geopend voor deelname in het UMC Utrecht.

Deelname

Onbehandelde patiënten met een zeer slecht hart door de AL-amyloïdose (stadium 3B patiënten) kunnen aan deze studie deelnemen.

Planning

De studie is geopend voor deelname in het UMC Utrecht en zal ongeveer halverwege 2021sluiten voor deelname.

De gehele studie behandeling (duur 2 jaar) en vervolg periode daarna zal in het UMC Utrecht moeten plaatsvinden. Daratumumab is een injectie onder de huid en wordt in een vast schema toegediend van 8 keer eens per week, 8 keer eens per 2 week en daarna elke 4 weken (totaal 2 jaar).

Status van het onderzoek

Er zijn nog geen resultaten van de studie bekend.

Informatie

Voor meer informatie of doorverwijzing door uw behandelend arts kan contact opgenomen worden met het Studieteam hematologie UMC Utrecht, telefonisch via 088 7555878 of via de mail hemat-research@umcutrecht.nl

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed