Lopend onderzoek 27 januari 2021

EMN27, een fase II studie met Belantamab Mafodotin in patiënten met recidief of refractair AL-amyloïdose

De enige studie wereldwijd waar een nieuw anti BCMA medicijn wordt onderzocht in patiënten met een recidief AL amyloïdose.

Achtergrond

Patiënten met AL-amyloïdose kunnen meestal goed behandeld worden met medicijnen die ook worden toegepast bij het Multipel Myeloom. Omdat de ziekte vaak weer terugkomt zijn meerdere mogelijkheden in behandelingen noodzakelijk. Het medicijn belantamab is een nieuw medicijn dat registratie heeft voor de behandeling van recidief Multipel Myeloom voor patiënten die minimaal 4 eerdere anti myeloom behandelingen hebben gehad. Het is een BCMA (B-cell maturation antigen) antistof gekoppeld aan een anti tumor medicijn, dat eens per 6 weken als infuus wordt gegeven.

Doel

De studie onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van belantamab bij AL-amyloïdose patiënten.

Stand van zaken

De studie is in voorbereiding.

Deelname

Deelname is nu nog niet mogelijk en studiedeelname is alleen mogelijk in het UMC Utrecht

Patiënten met een recidief AL-amyloïdose kunnen deelnemen aan de studie.

Planning

De verwachting is dat in mei 2021 de studie open zal zijn voor deelname in het UMC Utrecht.

Status van het onderzoek

Van deze studie zijn nog geen resultaten bekend.

Informatie

Voor meer informatie of doorverwijzing door uw behandelend arts kan als de studie geopend is, contact worden opgenomen met het Studieteam hematologie UMC Utrecht, telefonisch via 088 7555878 of via de mail hemat-research@umcutrecht.nl

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed