Bij welke klachten moet ik denken aan de mogelijkheid van amyloïdose?

Dat is een lastige vraag. Omdat het een sluipende aandoening betreft die zich op velerlei manieren kan manifesteren valt hier geen algemeen antwoord op te geven. Maar een aantal verdachte situaties is toch wel te noemen:

  • Het ontstaan van eiwitverlies in de urine bij een langdurig ontstekingsproces, zoals reumatoïde artritis.
  • Het ontstaan van hartfalen, proteïnurie, nierfalen, polyneuropathie (niet door de behandeling) of orgaanvergroting bij een patiënt met een multiple myeloom.
  • Aanwezigheid van twee of meer aandoeningen die beiden niet goed begrepen worden, zoals onbegrepen hartfalen, progressieve polyneuropathie, proteïnurie of nierfalen, onbegrepen orgaanvergroting (lever, milt), ernstige diarree of obstipatie, onbegrepen orthostatische hypotensie.
  • Een lid van een familie waarin erfelijke amyloïdose voorkomt.
  • Een oudere man met onbegrepen hartfalen met behouden ejectiefractie die tevoren een carpaletunnelsyndroom heeft doorgemaakt of bekend is met spinale stenose.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed