Is er informatie over vaccinatie tegen het coronavirus voor patiënten met amyloïdose?

Door het expertisenetwerk amyloïdose is er vanuit het UMC Groningen en UMC Utrecht de volgende informatie over vaccinatie tegen het coronavirus voor patiënten met amyloïdose opgesteld.

Wie bepaalt wanneer u wordt gevaccineerd?

De overheid bepaalt wie wanneer gevaccineerd wordt. Dit verandert voortdurend door nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De overheid hoopt eind augustus 2021 alle ouderen en kwetsbare Nederlanders gevaccineerd te hebben. Als alles mee zit is iedereen die gevaccineerd wil worden aan het einde van het derde kwartaal van 2021 gevaccineerd.

Waar wordt u gevaccineerd en door wie?

De vaccinaties worden gegeven via de GGD op speciale priklocaties of via de huisarts. De vaccinaties zullen niet door de ziekenhuizen worden gegeven. Houd dus goed in de gaten wanneer u zich kunt laten vaccineren tegen het coronavirus en maak gebruik van deze gelegenheid!

Welke amyloïdose-patiënten moeten zich laten vaccineren?

Wij adviseren alle patiënten met amyloïdose zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

In het bijzonder adviseren wij de volgende patiënten zich te laten vaccineren:

  • patiënten bij wie het hart en/of meerdere andere organen door de amyloïdose zijn aangetast
  • patiënten die chemotherapie (hebben) ondergaan.
  • patiënten die stamceltransplantatie (hebben) ondergaan (zie onder voor uitzonderingen).

Deze patiënten hebben namelijk een groter risico op een ernstige coronavirusinfectie.

Bij wie wordt vaccineren afgeraden?

Bij patiënten die zwanger zijn en die allergisch zijn voor een van de stoffen in het vaccin (zie onder bij het kopje allergie).

Aan patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, wordt geadviseerd te wachten met vaccineren tot 3 maanden na de stamceltransplantatie, als dat mogelijk is. Tijdens deze eerste 3 maanden is het effect van de vaccinatie namelijk laag.

Is er voorkeur voor een bepaald vaccin?

Nee, de vaccins die op dit moment beschikbaar zijn in Nederland zijn allen effectief en veilig. Ze bevatten geen levende virussen, wat bij patiënten met een verzwakt afweersysteem bijv. door chemotherapie, afgeraden wordt. Vooralsnog is het niet mogelijk om te kiezen voor een vaccin van een bepaald type of van een bepaalde fabrikant. Laat u dus inenten met het vaccin dat u aangeboden wordt.

Vaccinatie na doorgemaakte besmetting met het coronavirus

Laat u ook vaccineren als u een coronavirusinfectie heeft doorgemaakt. Wel moet u eerst hersteld zijn van de corona-infectie én moet het begin van de coronaklachten minimaal 4 weken geleden zijn voor het vaccin wordt toegediend.

Mensen die bekend zijn met een allergie

Ernstige allergische reacties op vaccins in het algemeen en op de huidige coronavaccins zijn zeldzaam. Patiënten met ernstige allergie voor voeding, insectengif of medicatie kunnen veilig gevaccineerd worden met het Pfizer- en Moderna-vaccin. Patiënten die eerder een algehele allergische reactie hebben gehad na toediening van een vaccin, adviseren we eerst te overgelegen met hun (huis)arts voordat het vaccin wordt toegediend. Reacties zoals kortdurende temperatuurverhoging, hoofdpijn, vermoeidheid of pijn/zwelling rond de prikplaats zijn normaal na een vaccinaties. Als u in het verleden dit soort klachten na vaccinaties hebt gehad, dan kunt u zich gewoon laten inenten met het coronavaccin.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed