Waar vind ik uitgebreide informatie over amyloïdose?

Op de website www.amyloid.nl vindt u uitgebreide informatie over alle typen amyloïdose en over de achtergronden van de ziekte. Waar de website over het expertisenetwerk amyloïdose (waar u zich nu op bevindt) juist richt op een goede toegang tot de best mogelijke klinische en poliklinische zorg voor een individuele patiënt met amyloïdose, richt www.amyloid.nl zich meer op algemene kennis over amyloïdose en de resultaten van zowel klinisch als basaal onderzoek. Ook zijn er links op deze website te vinden naar de grote internationale amyloïdose centra die op hun website klinische informatie aan patiënten en zorgverleners aanbieden.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed