Wat heeft een botscan met amyloïd in het hart te maken en wat is het nut hiervan voor de patiënt?

Een botscan of skeletscan is een al lang bestaand onderzoek van het skelet. Recent is ontdekt dat het hier meestal voor gebruikte difosfonaat zich ook sterk bindt aan ATTR-amyloïd dat zich in het hart bevindt. Normaal wordt het myocard niet afgebeeld bij deze scan. De precieze reden van deze binding aan ATTR-amyloïd in het hart is niet bekend. Maar van deze eigenschap wordt dankbaar gebruik gemaakt als weinig belastende methode om cardiale ATTR-amyloïdose in een vroeg stadium op te sporen. Dit kan bij mensen die bekend zijn met erfelijke ATTR-amyloïdose. Maar het kan ook gebruikt worden bij oudere mensen (vooral mannen) die bekend zijn met een CTS (carpaletunnelsyndroom), spinale stenose en/of boezemfibrilleren bij HFpEF (hartfalen met behouden ejectiefractie) om wild type ATTR-amyloïdose in het hart op te sporen. Hoewel de binding het sterkste is bij ATTR-amyloïdose, komt hartopname op de botscan soms ook bij mensen met AL-amyloïdose voor, maar dan meestal in geringe mate.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed