Welk nut heeft de onderhuidse buikvetpunctie bij het vaststellen van het type amyloïdose?

Typering van amyloïd vindt gewoonlijk plaats met behulp van immuunhistochemie op biopsieën van organen of van de darm. Met de onderhuidse buikvetpunctie kan op weinig belastende en nauwelijks invasieve wijze en met een hoge sensitiviteit de aanwezigheid van amyloïd worden vastgesteld. Om het amyloïd in het buikvet te typeren is in het expertisecentrum GrACE een immunochemische methode (ELISA-4-Fat) ontwikkeld. Wanneer een ruime hoeveelheid amyloïd in het vetweefsel aanwezig is, kan het type (AL-kappa, AL-lambda, AA of ATTR) amyloïd in de meeste gevallen betrouwbaar worden bepaald. Een andere, chemische (proteomics) methode, die gebruik maakt van massaspectrometrie, is in ontwikkeling en de eerste testen hiermee zijn bevredigend. Vooral de combinatie van beide methoden lijkt veel perspectief te bieden. In het expertisecentrum voor maligne hematologische aandoeningen in het UMC Utrecht is recent een immuun-elektronenmicroscopische methode voor typeren van amyloïd overgenomen uit Pavia in Italië. Deze methode geeft eveneens goede resultaten bij het typeren van het amyloïd.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) amyloïdose. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk amyloïdose.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed